Skip to main content
.

Industriföreningen Västra Mälardalen

Föreningen verkar för medlemmarnas gemensamma intressen vilket bland annat innebär att:

  • Driva frågor mot lokala och regionala myndigheter/organisationer.
  • Agera kontakt- och remissorgan.
  • Driva frågor kring kompetensförsörjning och samordningsvinster.
  • Främja samarbete mellan företagen.
Copyright © 2023
Industriföreningen Västra Mälardalen
Inloggning för medlemmar