Skip to main content

Kommittéer & projekt

Underhållsnätverk

Industriföreningens Underhållsnätverk har som uppgift att genom samverkan effektivisera och sänka företagens kostnader  för underhåll. Följande områden är idag identifierade som intressanta att samarbeta inom: utbildning/kompetens, säkerhet/arbetsmiljö, energi, reservdelar, renoveringar, skolkontakter.

Personalnätverk

Industriföreningens Personalnätverk har som uppgift att genom samverkan effektivisera och sänka företagens personalkostnader. Följande områden är idag identifierade som lämpliga att samverka inom: skolkontakter, utbildningar, PRAO/sommarjobb, bemanningsföretag, köpta utbildningar, nya lagar och förordningar, hälsobefrämjande åtgärder.

Kommande program

Copyright © 2023
Industriföreningen Västra Mälardalen
Inloggning för medlemmar