Skip to main content

Företagens
röst i frågor
av gemensamt
intresse.

Industriföreningen Västra Mälardalen

Industriföreningen Västra Mälardalen bildades 2011 men har rötter i Köpings Industriförening som varit verksam sedan 1950-talet.

Föreningen har idag 20 medlemsföretag. Totalt sysselsätter medlemsföretagen ca 4 500 anställda och omsätter 12 miljarder per år.

Föreningen verkar för medlemmarnas gemensamma intressen vilket bland annat innebär att:

  • Driva frågor mot lokala och regionala myndigheter/organisationer.
  • Agera kontakt- och remissorgan.
  • Driva frågor kring kompetensförsörjning och samordningsvinster.
  • Främja samarbete mellan företagen.
Copyright © 2023
Industriföreningen Västra Mälardalen
Inloggning för medlemmar